Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi ve Veri Güvenliği Politikası
Bir taraftan “Bereketzade Mahallesi ,Şahkapısı Sokak no 1/A Tünel Beyoğlu İstanbul   TÜRKİYE” adresinde mukim Aktaş Elektronik Müzik ve Ticaret Prodüksiyon Ltd Şti  (Aşağıda kısaca “AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.aktasmuzik.com internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.
1. Sözleşmenin Başlangıcı
Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.
Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.
Üye, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ , aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.
2. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

 • Site, herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.
 • Üye, Site’yi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
 • Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ , Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
 • Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
 • Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  sorumlu tutulamaz.
 • AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı üyenin aksine bir talebinin olmaması halinde AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  silip silmemekte serbesttir. Üyenin herhangi bir talebinin olmadığı durumlarda AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin üyeye ilişkin kayıtları silmesi halinde üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.
 • Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin bu sebeple uğrayacağı tüm zararlarıderhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.
 • Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz.AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin izni ve onayı olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.
 • Üye, AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’ye ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Üye, istediği herhangi bir zamanda, e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda [email protected]  e posta adresine SİL konu başlıklı email göndermesi yetrlidir
 • 3. AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin Hak Ve Yükümlülükleri
 • Aşağıda belirtilen durumlarda, AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:
 • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;
 • Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
 • Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
 • Üyenin, AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  tarafından tespit edilmesi durumunda,
 • Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.
 • Üyelere, AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  tarafından siteye üye olması nedeniyle verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.


4. Gizlilik ve Veri  Güvenliği Politikası
AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ   müşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki yasal düzenlemelere uymakta ve aşağıda açıklanan “Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası”nı uygulamaktadır. Aşağıdaki maddeler, sitemizde toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu, hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğiniz, sizinle yapılan iletişim konusundaki tercihlerinizin yanı sıra kişisel verilerin nasıl güvenceye alındığı, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız gibi konuları içermektedir.

Toplanan Bilgiler
Hizmetlerimiz ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız durumunda,  sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. Bu açıklamalar çerçevesinde verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar için gereklidir:

 • AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  internet sitesi içinde size özel hesabınız oluşturulması için (örn. isminiz, e-posta adresiniz)
 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişlerinizi işlemek için (örn. isminiz, adresiniz, doğum tarihiniz)
 • Teslimat durumunu bildirmek amaçlı kısa mesaj bildirileri göndermek için (örn. cep telefon numaranız)
 • Haber bültenleri ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek için (örn e-posta adresiniz, isminiz ve posta adresiniz)
 • Satın aldığınız ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. telefon numaranız, adresiniz)
 • Sorularınıza cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için (örn. e-posta adresiniz)
 • Kişisel bilgilerinizi, size uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına analiz etmek için (örn. E-posta adresiniz alış-veriş alışkanlıklarınız)
 • Çevrimiçi alışveriş için yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak için (örn. doğum tarihiniz)

Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmaz.
Toplanan Bilgilerin Kullanımı
Sitede toplanan bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 • Sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak  ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak
 • Ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek
 • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak
 • Trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak
 • Sitenin güvenliğini güçlendirmek

Toplanan Bilgilerin Paylaşımı
Sitede toplanan bilgiler, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Aktaş Elektronik Müzik ve Ticaret Prodüksiyon Ltd Şti ’nin size karşı taahhütlerini karşılamak amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo,  çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri firmaları ile), AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  Mağazacılık Hizmetleri A.Ş.’nin ait olduğu grup firmaları ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili devlet mercileri ile paylaşılabilir. Ancak; verileriniz her halukarda Aktaş Elektronik Müzik ve Ticaret Prodüksiyon Ltd tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket edilmesi sağlanmaktadır.
Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.
Cookie (Çerez) Kullanımı
Sitemizde ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, sitemizde alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm alışveriş sitelerinde kullanılırlar.
Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz halinde internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
İnternet sayfaları birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.
Aktaş Elektronik Müzik ve Ticaret Prodüksiyon Ltd Şti  bu amaçla ayrıca analiz araçlarını, örneğin Google, Facebook ve Twitter kullanmaktadır.
Tarayıcınızı veya uygulamanızı veya buna ait işletim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.
 Bilgilerin Güvenliği
AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. müşterilerinin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.
Sitemiz üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
Haklarınız nelerdir? E-bülten Üyeliğinden Ayrılma
Tarafımızca kaydedilen kişisel bilgileriniz hakkında bilgi alma hakkınız vardır. Bilgileriniz yanlış, eksik ya da alakasız ise, bilgilerin düzeltilmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz. Pazarlama bünyesinde kullanılan kişisel verilerinizin onay iznini istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. (örn. Haber bültenlerinin gönderilmesi ya da e-posta adresinize tekliflerin gönderilmesi).
Herhangi bir zamanda e-bülten üyeliğinden ayrılmayı seçmeniz durumunda, size düzenli aralıklarla gönderdiğimiz e-bültenlerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız, lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayarak, kolaylıkla e-bülten üyeliğinden ayrılabilirsiniz.
Ayrıca [email protected]  adresine üye olduğunuz e-posta adresiniz ile bildirimde bulunarak üyelikten çıkma talebinde bulunabilirsiniz.
Bizlere aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile ulaşabilirsiniz:
Adres: 
AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  

 


Telefon: 444 5 197 (Aktaş Elektronik Müzik ve Ticaret Prodüksiyon Ltd Şti  

Müşteri Hizmetlerine Hafta içi mesai saatlerinde ulaşabilrisiniz .

 E-posta: [email protected]

Siteye üye olmakla, iş bu Gizlilik ve Veri Güvenliği politikasını okuduğumu, kişisel verilerimin işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası içeriğinde belirtildiği şekilde depolanmasına, işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına, muhafaza edilmesine açıkça rıza vermiş olduğumu kabul ve beyan ederim.
5. Sözleşme’nin Kapsamı, Süresi Ve Yürürlük

 • Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.
 • Üye, AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin gerekli görmesi halinde, Site üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.
 • AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ  taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ , gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’ye de bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.
 • Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 • İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıda yazan hususları okudum anladım ve yükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi taahhüt ederim. Aksi takdirde AKTAŞ ELEKTRONİK MÜZİK VE TİCARET PRODÜKSİYON LTD ŞTİ ’nin uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

Yükleniyor...